MQ-Scan Basisschool de Lindegaerd

Gezondheid
16 februari 2023

“Werken aan een fitte, gezonde en goed bewegende generatie, is waar we naar streven binnen gemeente Meerssen. Een goede motoriek draagt immers bij aan de totale ontwikkeling van een kind.” aldus Wethouder Sport Inge Smeets. Een methode om deze motoriek in kaart te brengen kan door inzet van de MQ-scan. Basisschool de Lindegaerd in Rothem is de eerste school in gemeente Meerssen die deze wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde scan inzet het komende schooljaar. 

De MQ-Scan is een handige tool aldus Vakleerkracht Martijn. “Dankzij de scan krijg ik helder op papier hoe het staat met de motorische ontwikkeling. Op het oog kun je ook wel wat zien, maar met de test kan ik duidelijk onderbouwen welke leerlingen achterblijven. In mijn gymlessen kan ik vervolgens op groeps- en leerling niveau accenten toepassen en zo de kinderen op sportief gebied stimuleren en blijven uitdagen”. 

Ook gemeente Meerssen ziet er de voordelen van in en stimuleert daarom actief het initiatief van basisschool de Lindegaerd. Volgens Baudouin Clairbois, combinatiefunctionaris Sport en Bewegen zorgt inzicht in de motoriek voor onderbouwing van ons sportbeleid: “Door de MQ scan krijgen we inzichtelijk welke kinderen extra aandacht nodig hebben. Hierop kunnen we vervolgens in afstemming met betreffende school doelgerichte acties uitzetten zoals bijvoorbeeld een specifiek beweegmoment 

Wie

Kinderen
Jongeren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Baudouin Clairbois
-10