Stimuleringsbudget Sportakkoord Meerssen

Gezondheid
17 april 2023

Bij de opstart van het Sportakkoord Meerssen zijn alle sport- en beweegaanbieders en overig geïnteresseerden uitgenodigd om samen te bepalen waar we ons met het akkoord op willen richten. Hierbij is gekozen voor drie speerpunten:

• Vaardig in bewegen;

• Iedereen doet mee;

• Vitale Verenigingen.

Om sturing aan de uitvoering van het Sportakkoord Meerssen te geven is het vitaliteitsplatform Meer Vitaal opgericht. Partners aangesloten bij dit platform gaan aan de slag met de doelstellingen binnen de speerpunten uit het sportakkoord.

Meer Vitaal stelt vanuit het Sportakkoord een stimuleringsbudget beschikbaar voor organisaties/initiatiefnemers die betrokken zijn of betrokken willen zijn bij het Sportakkoord Meerssen en die middels één of meerdere projecten, programma’s of producten uitvoering geven bij de realisatie van de doelstellingen uit het akkoord. Om het proces rondom het stimuleringsbudget te coördineren is een kernteam – bestaande uit sportprofessionals afkomstig uit de diverse dorpskernen van gemeente Meerssen – samengesteld. Het budget dat beschikbaar wordt gesteld, komt voort uit het uitvoeringsbudget dat gekoppeld is aan het Sportakkoord Meerssen. 

Meer informatie? Klik op onderstaande link

Link aanvraag stimuleringssubsidie

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk

Contact

Neem contact op met Baudouin:

Baudouin Clairbois
Contactpersoon
-17