Interview met de Wandelmaatjes

Sociaal
14 juli 2023

De Wandelmaatjes is een initiatief van inwoners vanuit onze gemeenschap Meerssen. Een inspirerend interview met Jacqueline Lemmens en Truus Custers in het Proosdij Park te Meerssen. Wil je weten wat dit project tot stand is gekomen en hoe het momenteel zijn positieve effecten genereert in onze samenleving. Dan wens ik je veel leesplezier!

Hoe is het wandelproject ontstaan? Jacqueline Lemmens vertelt: ongeveer twee jaar geleden ontstond bij mij het idee om een wandelproject te gaan opzetten. Ik ben gaan praten met mensen van Bunde Nu Samen, Envida en Baudouin Clairbois van de Gemeente Meerssen. De organisatie Hulp bij dementie Maastricht/Heuvelland is ook betrokken. We hebben gekozen voor twee doelgroepen: mensen met geheugenklachten en zij, die zich eenzaam voelen. Samen met de andere partijen zijn we toen van start gegaan. Zij zijn nog steeds ondersteunend: ze helpen, waar nodig en faciliteren ons. Daar zijn we heel blij mee.

Jacqueline Lemmens heeft o.a.in de ouderenzorg gewerkt en het viel haar op dat veel mensen op oudere leeftijd thuis op de bank zitten, er niet toe komen om te gaan wandelen en soms het initiatief kwijtraken om naar buiten te gaan.

Toen ontstond de gedachte: ”bewegen is goed, samen bewegen is leuker”! Wat zou het mooi zijn als er vrijwilligers zouden zijn die met mensen met geheugenklachten of een eenzaamheidsgevoel samen zouden willen wandelen.

Op een klein artikeltje in de krant over het initiatief voor een wandelproject hebben 10 vrijwilligers gereageerd. Dat was een mooi startpunt, aldus Jacqueline. Een van deze mensen was Truus Custers: zij gaf aan dit project mede te willen begeleiden en toen zijn we met z’n tweeën samen verdergegaan. Zo hebben we inmiddels een hele prettige samenwerking met elkaar opgebouwd.

Hoe is jullie werkwijze? Om te beginnen bezoeken we alle vrijwilligers thuis om kennis met ze te maken, iets te vertellen over wandelmaatjes Meerssen en om te horen wat hun wensen, motivatie en verwachtingen zijn. Wat zijn hun hobby’s en interesses? Hebben ze voorkeur voor een wandeling met een vrouw of een man? Allerlei onderwerpen komen aan bod, zo vertelt Truus.

We bezoeken ook alle deelnemers die aangemeld worden. Er worden o.a. vragen gesteld zoals: “hoe gaat het met uw gezondheid, is er valrisico en kunnen we een telefoonnummer noteren voor als er iets misgaat? Hoe gaan we met elkaar communiceren? De mantelzorgers vragen we bij het gesprek aanwezig te zijn omdat we het belangrijk vinden iedereen te informeren. 

Truus heeft gewerkt in diverse welzijnsorganisaties en heeft het aandachtsgebied voor mensen die zich eenzaam voelen terwijl Jacqueline zich bekommert om de doelgroep met geheugenklachten.

We leggen contacten met zorgaanbieders, en welzijnsorganisaties zoals Traject, praktijkondersteuners van de huisarts of het wijkteam om te vertellen over de wandelmaatjes, brochures uit te delen en om deelnemers te werven die willen gaan wandelen met de vrijwilligers.

En hoe gaat het verder? Na de kennismaking gaan we met elkaar in overleg om een goede koppeling te maken tussen deelnemer en vrijwilliger. We brengen ze met elkaar in contact, kijken of het klikt en maken afspraken.

En dan komt het resultaat van onze inspanningen en gaan ze samen op stap en dat geeft ons veel voldoening! Deelnemers reageren o.a. met: ”het is geweldig, ik krijg nu zelfs een betere conditie”!

“We gaan samen een terrasje pakken, wandelen langs de plek waar ik vroeger gewoond heb of we houden allebei van fotograferen en nemen de camera mee!

De afstand en de frequentie worden onderling afgesproken.

Bij sommigen groeit het soms tot een vorm van vriendschap. Het is ook een prettige manier om de eventuele partner te ontlasten waardoor deze thuis ook even de ruimte krijgt.

Voor de vrijwilligers organiseren we inloop- en themabijeenkomsten, aldus Truus, om ervaringen te delen en ze te informeren over verschillende onderwerpen. Het contact met alle wandelmaatjes en het welbevinden vinden we belangrijk.

Wil je in contact komen met de Wandelmaatjes dan verwijs ik je graag naar https://meer-vitaal.nl/organisaties/7200/wandelmaatjes-meerssen

Wie

Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk

Contact

Neem contact op met Anita:

Anita Verstappen
Contactpersoon
-8