Nieuws uit Meer Vitaal

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Sociaal

Luister en je hoort!

Tijdens het info-moment Meer Vitaal in de Bibliotheek Meerssen is er kort uitleg gegeven over het platform Meer Vitaal. Waarom we dit platform zijn opgestart en wat het mogelijk zou kunnen betekenen voor de deelnemers. Daarnaast is de verbinding gelegd naar het gedachtengoed van Positieve Gezondheid waarbij het gaat over het nemen van eigen regie en het ontwikkelen van veerkracht op de verschillende dimensies; Lichaamsfuncties, Mentaal Welbevinden, Zingeving, Meedoen en Dagelijks Functioneren.

De behoeften van deze 55+ groep zijn opgehaald;

 • Geheugentraining
 • Info over voeding 55+
 • Werkboek aanbieden waarbij je je 'Mentaal Kapitaal' kunt blijven stimuleren
 • Oproep voor een maatje
 • Wandelgroepjes in verschillende niveaus
 • Inzicht in de verschillende plekken waar je yoga kunt beoefenen
 • Meer Bewegen Voor Ouderen
 • Verwijzing naar makkelijke leesboeken

In de volgende meeting van Meer Vitaal zullen we deze punten meenemen en onderzoeken we of we het Meer Vitaal aanbod kunnen aanvullen met dit vraaggericht aanbod.

Bunde

Op bezoek bij Bunde Nu Samen

"Het maakt niet uit wat je bent van elkaar.

Maar het gaat erom dat je er bent voor elkaar."

Deze woorden inspireerde mij tijdens het bezoek van de huiskamer 'Bunde Nu Samen'.

Er zijn mensen uit de omgeving die er terecht kunnen voor talrijke activiteiten; kaarten, taalcafe, stoelyoga, schilderen, muziekmiddag, etc.. De mensen worden welkom geheten door de gastvrouwen die druk in de weer zijn om de tafels, stoelen en de koffie/ thee te serveren. Vanmiddag om 14u stond het kaarten op het programma, het loopt lekker vol en het is een gezellige sociale sfeer. Voor sommige activiteiten zoekt Bunde Nu Samen nog vrijwilligers en mensen die willen deelnemen aan activiteiten.

Loop gerust eens binnen!

En voor de laatste activiteiten kunt u ook onze Meer Vitaal agenda raadplegen.

Meerssen

Meeting Meer Vitaal

Tijdens de maandelijkse meeting was er gisteren reden voor een klein feestje: de eerste Meer Vitaal campagne is gelanceerd!

Mei maand, 55+ maand

Tal van activiteiten in de maand mei voor de 55+er.

Samen met de partners van Meer Vitaal bouwen we gestaag verder met als doel onze medeburgers te stimuleren, inspireren en motiveren om fysiek, sociaal en mentaal in beweging te zijn en blijven.

Meer info www.meer-vitaal.nl

Wil je meebouwen? Aansluiten als partner? Kom naar de volgende sessie 6 juni om 19-20u in het gemeentehuis te Meerssen.

#teamworkmakesthedreamwork #positievegezondheid

Gezondheid

Stoppen met roken

Kosteloos stoppen met roken in groepsverband. Volledig vanuit basisverzekering vergoed inclusief eventueel gebruik van nicotinepleister, kauwgom en zuigtabletten. Aanmelden kan direct via: https://rookvrijenfitter.nl/zuid-limburg/?voorkeur_coach=Maastricht%20Airport%20-%20BenVitaal%20-%20Lotje%20Pulles

Gezondheid

Mei Maand: Meer Vitaal 55+

In de maand mei hebben we aandacht op 55+er in beweging. Voldoende beweging zorgt voor een betere gezondheid, mobiliteit en zelfredzaamheid, waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Cijfers laten echter zien dat veel 55-plussers niet voldoen aan de huidige beweegrichtlijnen. De bevolking wordt steeds ouder en mensen worden geacht langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Hierdoor groeit de aandacht voor gezond ouder worden. Fysiek, mentaal én sociaal in beweging.

Gezondheid

Valpreventie cursus Mei 2023

1 op de 3 ouderen valt minstens 1 keer per jaar. Als je ouder wordt ervaar je namelijk vaker moeite met je evenwicht. Misschien herkent u dit, of bent u al eens gevallen, of bent u bang om te vallen. Dan is deze cursus iets voor u!

Gezondheid

Stimuleringsbudget Sportakkoord Meerssen

Bij de opstart van het Sportakkoord Meerssen zijn alle sport- en beweegaanbieders en overig geïnteresseerden uitgenodigd om samen te bepalen waar we ons met het akkoord op willen richten. Hierbij is gekozen voor drie speerpunten:

• Vaardig in bewegen;

• Iedereen doet mee;

• Vitale Verenigingen.

Om sturing aan de uitvoering van het Sportakkoord Meerssen te geven is het vitaliteitsplatform Meer Vitaal opgericht. Partners aangesloten bij dit platform gaan aan de slag met de doelstellingen binnen de speerpunten uit het sportakkoord.

Meer Vitaal stelt vanuit het Sportakkoord een stimuleringsbudget beschikbaar voor organisaties/initiatiefnemers die betrokken zijn of betrokken willen zijn bij het Sportakkoord Meerssen en die middels één of meerdere projecten, programma’s of producten uitvoering geven bij de realisatie van de doelstellingen uit het akkoord. Om het proces rondom het stimuleringsbudget te coördineren is een kernteam – bestaande uit sportprofessionals afkomstig uit de diverse dorpskernen van gemeente Meerssen – samengesteld. Het budget dat beschikbaar wordt gesteld, komt voort uit het uitvoeringsbudget dat gekoppeld is aan het Sportakkoord Meerssen. 

Meer informatie? Klik op onderstaande link

Link aanvraag stimuleringssubsidie

Sport

TEGEMOETKOMING ENERGIEKOSTEN (TEK)

Sinds 21 maart 2023 is de TEK-regeling (regeling tegemoetkoming energiekosten) opengesteld. Ook sportverenigingen kunnen van deze regeling gebruik maken. De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder ook verenigingen en stichtingen worden verstaan) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Dan kan met terugwerkende kracht subsidie aangevraagd voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Om in aanmerking te komen voor de TEK moeten uw energiekosten minimaal 7 % van de totale omzet bedragen. Om dit te berekenen kun je de volgende stappen doorlopen:

 1. Vermenigvuldig je werkelijke gasverbruik over 2022 met de modelprijs voor gas in 2022 (€ 2,41 per m3).
 2. Maakt de vereniging gebruik van zonnepanelen? Dan trek je de teruglevering van je installatie eerst van het totale jaarverbruik af.
 3. Vervolgens neem je het werkelijke elektriciteitsverbruik en vermenigvuldig je dit met de modelprijs voor elektra (€ 0,59 per kWh)
 4. Daarna tel je de gas- en elektriciteitskosten bij elkaar op. Dit bedrag deel je door de totale omzet van 2022 en vermenigvuldig je met 100%.
 5. Kom je minimaal op 7% uit? Dan voldoet de vereniging aan de eis.

Hoeveel subsidie kan de club ontvangen?

Het subsidiebedrag dat de vereniging kan krijgen, hangt af van de energieprijzen. Er wordt gerekend met maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit. Je kunt alleen van deze regeling gebruik maken als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m3 voor gas of € 0,35/kWh voor elektriciteit. Over de energiekosten boven deze drempelprijzen wordt 50% subsidie verleend.

De energieprijzen fluctueren. Hierdoor kan er van tevoren niet worden berekend op hoeveel subsidie de vereniging precies recht heeft. Om te voorkomen dat men achteraf subsidie moet terugbetalen, wordt er een voorschot van 35% gegeven. In 2024 wordt het definitieve subsidiebedrag gebaseerd op de modelprijs van gas en elektriciteit in 2023. Die maakt het CBS begin 2024 bekend.

Noodfonds amateursportverenigingen

Het ministerie van VWS heeft een noodfonds van 6 miljoen euro voor amateursportverenigingen aangekondigd. Dit fonds is bedoeld voor verenigingen die buiten de bovenstaande TEK-regeling vallen en daardoor continuïteitsproblemen krijgen. De voorwaarden voor het fonds moeten nog uitgewerkt worden. Hierover binnenkort meer op www.meer-vitaal.nl

Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek

Sport

Sportloket Limburg

Ik heb een sportvraag, maar waar kan ik terecht?

Waar is het dichtstbijzijnde zwembad? Hoe breng ik de kosten van onze sportkantine naar beneden? Waar vind ik een overzicht van judoverenigingen in Limburg? Zo maar een paar voorbeelden van vragen die sportverenigingen en sporters kunnen hebben. Zoeken naar een antwoord is niet langer nodig. Daarvoor kun je voortaan terecht op www.sportloketlimburg.nl

Het loket maakt de Limburgse sportwereld makkelijk bereikbaar voor iedereen die interesse heeft in sportief bezig zijn. Of je nu (beginnende) sporter bent of vrijwilliger bij een sportvereniging, het loket staat voor je klaar. Alle kennis over organisaties die bij sporten in Limburg betrokken zijn, vanaf nu gebundeld op één plek. Zo maken we sport en beweging voor Limburgers nog toegankelijker.

Sportloket Limburg is een initiatief van de Provincie Limburg

Gezondheid

Gratis rookvrije-borden Sportvereniging

Gratis Rookvrije-borden voor sportverenigingen

Sportverenigingen opgelet! Zowel binnen- als buitensportverenigingen kunnen gratis rookvrij-borden ontvangen.

Binnensportverenigingen

Ben of ken jij een binnensportvereniging? Vraag dan vóór 1 april 2023 een vouchercode t.w.v. €100 aan. De vouchercode kun je via deze website aanvragen: Vervolgens kun je de materialen op deze website bestellen.

Buitensportvernigingen

Ben of ken jij een buitensportvereniging met een (deels) rookvrij beleid? Of wil je dit invoeren? Dan kun je eenmalig 10 gratis rookvrij-borden t.w.v. €130 bestellen via deze website: Dit aanbod kent geen einddatum. Je kunt kiezen uit borden van 50x40 cm en A3-formaat. Combineren is mogelijk.

Samen gaan we voor meer rookvrije omgevingen en locaties in gemeente Meerssen!

Rookvrije Generatie | Hartstichting | KWF Kankerbestrijding | Longfonds

Groen

Lezing Grote Grazers

Lezing 5 april 19.30u: Natuurlijke begrazing door grote grazers.

Waar planten voorkomen, leven dieren die van planten leven. Planteneters hebben ieder hun eigen voedselstrategie ontwikkeld. Planten op hun beurt hebben zich beschermd tegen grazers of profiteren er juist van. Ook andere dieren profiteren van het begrazingspatroon.

Op deze manier zijn complexe ecosystemen ontstaan waarin planteneters een belangrijke rol spelen. Door het ontbreken van grote grazers in het landschap is er een ontbrekende factor ontstaan in het landschapsvormend proces. Tijdens een lezing neem Carin Menger jullie mee in de geschiedenis van de grote grazers in Nederland. Vervolgens gaan we kijken hoe Nederland het voortouw neemt in het herintroduceren van grote grazers in natuurgebieden. We kijken naar de effecten die verschillende grazers hebben op de landschapsvorming en waarom we juist wel of niet kiezen voor verschillende soorten in verschillende gebieden.

Door de grote grazers worden structuurrijke graslanden onderhouden, bosverjonging mogelijk gemaakt en een enorme toename van de biodiversiteit van zowel dieren als planten gerealiseerd.

Iedereen is welkom, ook niet leden van IVN, bij de gratis lezing van Carin Menger op woensdagavond 5 april 2023 om 19:30 uur in Café De Notenbalk, Sint Catharinastraat 12, Ulestraten (wimelsderks@hotmail.com 043-364 3740).

Sport

Online Workshops Rabo Clubsupport

Is jouw club klaar voor de toekomst?

Veel sport- en cultuurverenigingen spelen met vergelijkbare uitdagingen. Daarom organiseert Rabo ClubSupport van maandag 20 maart tot en met donderdag 5 april 2023 een aantal online workshops waarin we de meest voorkomende thema’s behandelen. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming, vrijwilligersmanagement en sponsorbeleid.

Nieuwe inzichten die je meteen kunt toepassen Tijdens de online workshops delen we actuele informatie over een thema en doe je allerlei nieuwe inzichten op. Niet alleen via de kennis van de docent, maar ook door andere clubs te ontmoeten en van elkaar te leren. Na je deelname kun je de nieuwe inzichten meteen toepassen bij je club.

Programma en aanmelden:

clubsupport-aanmelden.pdf (rabobank.com)

Sport

Voetbalcafé Beek & Meerssen

Afgelopen maandag werd er door de KNVB een voetbalcafé georganiseerd. Gastheer voor deze avond was GSV’28. Diverse voetbalclubs uit de gemeente Beek en de gemeente Meerssen kwamen bij elkaar om actuele thema’s met elkaar te bespreken. Zo werden er Good Practices aangedragen t.a.v. het vinden en binden van vrijwilligers binnen je eigen club. Tevens is er uitgebreid gesproken over de energieproblematiek binnen de eigen club en eventuele regelingen waarvan gebruik gemaakt kan worden. Ook de vraag: Hoe krijgen we meer scheidsrechters? was één van de onderwerpen die uitvoerig werd besproken deze avond. Vanuit zowel Beek als Meerssen waren medewerkers van de gemeente aanwezig om mee te luisteren en te denken over de onderwerpen. De aanwezigen beleefde de avond als positief, het gezamenlijk delen van successen en uitdagingen zorgt voor verbinding lokaal en regionaal. 

Gezondheid

4 weeks introductieprogramma 55+

Gepersonaliseerde functionele krachttraining, begeleid door professionele coaches.

Functionele krachttraining verbetert balans en stabiliteit, remt de natuurlijke afname van spiermassa en draagt bij aan behoud van onafhankelijkheid.

We starten altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens de uitgebreide intake bepalen we samen het niveau van fitness en wat het beste bij jou past. We werken niet met een standaard programma, iedereen is verschillend en heeft verschillende behoeftes. We focussen altijd op functie en mobiliteit, gecombineerd met kracht en conditie. Geen hippe fancy hypes, maar basics die altijd werken. We streven ernaar om het atletische vermogen van al onze klanten te verbeteren als preventie en/of therapie.

Of je nu bent geblesseerd, verminderd bent in functionaliteit of preventief aan het werk wilt. Bij ons ben je aan het juiste adres. Verschillende disciplines zullen je helpen blessure vrij te worden en pijnvrij te leren bewegen.

Neem de verantwoordelijkheid over je gezondheid in eigen hand. Ziekte en ziek worden, wordt door meerdere oorzaken beïnvloed en niet alles is maakbaar. Maar veel aspecten van gezondheid en fitheid kun je wel beïnvloeden. Health Center Meerssen helpt jou om dit optimaal te kunnen invullen op het gebied van training & beweging, voeding, rust & herstel en passende therapie.

Sport

Proeflidmaatschap TPC Volharding voor te

Bij de tennis- en padelclub Volharding kun je voor € 25,= eenmalig één maand een proeflidmaatschap afsluiten voor PADEL. Je kunt dan onbeperkt padellen bij onze club. Rackets en ballen zijn in bruikleen beschikbaar.

Voor € 25,= kun je voor 2 maanden een proeflidmaatschap afsluiten voor alleen tennissen.

Inschrijfformulieren vindt je op onze website onder www.tcvolharding.nl/lid-worden. Wel duidelijk aangeven dat het een proeflidmaatschap betreft voor PADEL of TENNISSEN

Interesse in padellessen? Kijk op www.tcvolharding.nl/trainingen.

Website: www.tcvolharding.nl

Adres TPC Volharding: Molenveldweg 5a 6231 RX Meerssen.

Sport

Iedereen kan meedoen

Mensen met een kleine beurs hebben niet altijd geld voor een avondje sporten of culturele hobby. Door de hoge energieprijzen en oplopende inflatie groeit deze groep. Het Jeugdfonds en Volwassenfonds Sport & Cultuur kan uitkomst bieden. "We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen – liefst iedereen - kan meedoen in onze maatschappij", aldus wethouder Bjorn Molling. "Ongeacht je financiële situatie. Ieder mens telt."

Eindjes aan elkaar knopen

In Meerssen maken ruim 200 mensen gebruik van een bijstandsuitkering. Door de oplopende kosten tegenwoordig komen daar nog eens twee keer zo veel inwoners bij die de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Zij maken bijvoorbeeld gebruik van de energietoeslag. Dat scheelt, maar zelfs dan is er in sommige gezinnen weinig of geen geld over voor voetbal, hockey, schilderen of muziekles.

Voor ieder wat wils

Sport en cultuur hebben een positief effect op mensen. "Door beweging blijf je gezond en cultuur verrijkt je als mens. Bij een sportvereniging of culturele activiteit ontmoet je andere mensen. Je sociaal netwerk groeit en je krijgt zelfvertrouwen", vertelt Bjorn. "In Meerssen hebben we een grote diversiteit aan verenigingen en organisaties. Er is voor ieder wat wils. Het Jeugdfonds en Volwassenfonds Sport & Cultuur stelt meer mensen in staat om te kunnen deelnemen aan sport, of cultuur te beleven." Het Jeugdfonds is voor kinderen bedoeld, het Volwassenfonds voor iedereen boven de 18.

Hoe maak ik gebruik van het fonds?

Gebruik maken van een van de fondsen is eenvoudig. Kijk hiervoor op de site van de organisatie of meld je bijvoorbeeld bij Trajekt. Virginie Kosumi-Urlings is hier intermediair: "Door de hele korte lijnen die we vanuit Trajekt hebben met de mensen achter de fondsen, kunnen we maatwerk leveren en elke situatie apart beoordelen." Op de website van het Jeugdsportfonds en het Volwassenfonds staan aanvraagkaarten. "Als mensen die zelf al invullen, hebben we snel alle benodigde informatie." Virginie is blij met de fondsen: "Vooral voor de kinderen, want erbij horen en kunnen meepraten over hobby's is erg waardevol."

Tevreden

"Wij zijn ook erg tevreden met deze regeling", stelt Bjorn. "Zo kunnen veel meer mensen (blijven) deelnemen aan de samenleving, ongeacht hun financiële situatie. En het mooie is: de aanbieders van sport en cultuur in de gemeente Meerssen krijgen en behouden zo (nieuwe) leden. Dat is goed voor ons verenigingsleven."

Sport

Buitengewoon Fit vv Bunde

Samen met andere volwassenen en senioren bewegen in de buitenlucht. Een heerlijke manier om fit en actief te blijven! En dat is precies waar het om draait tijdens de Buitengewoon Fit lessen. Deze afwisselende les, die een uurtje duurt, staat in het teken van conditie, balans en krachttraining. De intensiteit wordt aangepast aan het niveau van de groep. Iedereen kan op zijn eigen niveau deelnemen. En het is ook nog eens erg gezellig!

Buitengewoon Fit wordt iedere dinsdag van 15.30 – 16.30 uur en donderdag van 10.00 – 11.00 uur op het sportveld van vv Bunde gegeven.

Wil je meedoen? Kom dan gerust een keertje kijken of proberen. Voor meer informatie neem contact op met Baudouin Clairbois via 06 211 288 74. Buitengewoon Fit is een initiatief van Stichting Samen Meerssen en Meerssen Beweegt.

Sport

Toekomstbestendigheid Sportclubs

Doe mee aan het onderzoek toekomstbestendigheid sportclubs!

Wij willen persoonlijk in gesprek met verenigingsbestuurders!

12 locaties in alle provincies Nederland van 7 februari - 10 maart rondetafelgesprekken met aanwezigheid van de landelijke politiek.

RVVB (register voor verenigingsbestuurders) wil wensen, behoeften en zorgen onder verenigingsbestuurders onder de aandacht brengen bij lokale en landelijke beleidsmakers. Op deze manier proberen we met elkaar sport- en subsidiebeleid in positieve zin aan te passen naar dat wat volgens verenigingsbestuurders noodzakelijk is voor toekomstbestendige clubs! HELP ONS hierbij door deel te nemen aan onze rondetafelgesprekken in iedere provincie.

RVVB gaat komende weken een rondgang langs 12 provincies doen om van verenigingsbestuurders te horen wat de staat van het verenigingsleven is. Bij het meldpunt zijn ruim 500 zorgwekkende signalen binnengekomen. Deze signalen betreffen helaas niet alleen hoge energiekosten, maar gaan ook over dalende ledenaantallen, terugloop in vrijwilligers en obstakels bij verduurzaming. Daarom start RVVB onder verenigingsbestuurders een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van sportclubs. De Tweede Kamer heeft onlangs in het sportdebat aangegeven meer zicht te willen krijgen op wat er precies speelt binnen sportclubs. Kamerleden en/of andere politieke vertegenwoordigers met sport in hun portefeuille zullen bij verschillende sessies aanhaken.

“Wij willen er alles aan doen om sportclubs overeind te houden, ik ben erbij om naar bestuurders te luisteren, te vragen hoe het met de vereniging gaat en om ideeën op te halen!” Mohammed Mohandis Tweede Kamerlid PVDA.

De onderzoekscommissie met vertegenwoordigers uit de politiek wil in iedere provincie in gesprek met bestuurders van verschillende verenigingen. Deze gesprekken worden gebruikt om een beter beeld te kunnen vormen over de staat van het verenigingsleven. RVVB hoopt nog voor het sportdebat in de Tweede Kamer in april het onderzoeksrapport af te kunnen ronden.

Meld je aan! Schrijf je hier in voor het rondetafelgesprek bij jou in de buurt:

Aanmeldingsformulier RVVB on Tour (google.com)

Gezondheid

Senioren Fit in de Koel in Rothem

Senioren Fit is voor iedereen die op verantwoorde wijze aan zijn/haar gezondheid wil werken. Bij Senioren Fit train je samen met leeftijdsgenoten in een uur het hele lichaam. Alle spieren worden getraind en de training verbetert uiteraard ook het uithoudingsvermogen. Tevens merk je dat flexibiliteit van de spieren toeneemt en dat je balans verbetert. Senioren Fit is goed voor de gezondheid en daarnaast is het samen sporten erg gezellig.

Senioren Fit wordt iedere woensdag van 11.00 – 12.00 uur in gemeenschapshuis de Koel in Rothem gegeven.

Wil je meedoen? Kom dan gerust een keertje binnenlopen/kijken of proberen. Voor meer informatie neem contact op met Baudouin Clairbois via 043 350 7125. Senioren Fit is een initiatief van Stichting Samen Meerssen en Meerssen Beweegt.

Sport

Volleyballers gezocht!

SV Groot Meerssen heeft (naast een grote turnafdeling) een kleine volleybal afdeling, die uitbreiding zoekt! Momenteel is er een groep senioren actief op recreatief niveau, onder begeleiding van een ervaren trainer. Er wordt getraind op woensdagavonden om 20:00 in sporthal Marsana. Na de training is er meestal nog een "evaluatie" in de kantine. Heeft U belangstelling? Kom gerust eens kijken op een woensdagavond!

Sport

Beweeg Bewust Meerssen van start!

Sport en beweging om jouw gezondheid te verbeteren

Duurzaam bewegen en het verbeteren van je algemene gezondheid, dat is Beweeg Bewust! Beweeg Bewust is een beweeginterventie ontwikkeld door Maastricht Sport i.s.m. medisch specialisten. Door middel van intensieve persoonlijke begeleiding, heeft sport en bewegen direct een positieve invloed op je gezondheid. Zonder hierbij te forceren en met veel plezier!

Meer informatie

Wil je meedoen of eerst meer informatie over Beweeg Bewust verkrijgen ga dan naar de website van Beweeg Bewust Meerssen of vul het contactformulier onderaan deze pagina.

Sport

Volwassenfonds Sport en Cultuur

Is er door omstandigheden geen geld voor sport? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het de contributie en/of attributen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum. Het fonds is er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als u als gevolg van de coronacrisis geldzorgen heeft.

 

Hoe werkt het?

1. U kunt zelf geen aanvraag doen. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een consulent van Sociale Zaken of het Sociaal Team van uw woongemeente, een schuldhulpverlener of huisarts.

2. De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag. Per jaar kan er maximaal € 225 aangevraagd worden. U kiest zelf bij welke sportzaak u de attributen wil kopen.

3. De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat u dat weten.

4. Na goedkeuring kunt u zich aanmelden bij betreffende club

5. Het fonds betaalt de contributie direct aan de aanbieder. U ontvangt zelf geen geld. Voor de sportattributen ontvangt u een tegoedbon voor de winkel van uw keuze.

Kijk voor meer informatie op https://www.volwassenenfonds.nl/

Sport

Sectorplan Sport COVID-19

Vanaf maandag 19 september 2022 starten de GGD’en het traject voor de herhaalprik COVID-19. Eerst voor mensen op afspraak, daarna kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil uit voorzorg een herhaalprik krijgen. Dit kan helpen om een opleving van het coronavirus tegen te gaan.

Omdat het niet onaannemelijk is dat het coronavirus deze winter weer oplaait is door de overheid de afgelopen periode een langetermijnstrategie COVID-19 uitgewerkt over wat er moet gebeuren in verschillende fasen van de coronapandemie. Uitgangspunt is dat de samenleving open blijft. In gezamenlijkheid met NOC*NSF, Sportbonden, Professionele ondernemers in de Sport (POS) en de directie sport van VWS hebben we mede op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren ook een sectorplan (maatregelenladder) sport uitgewerkt. Daarin is aangeven hoe de sport veilig en verantwoord kan worden ingericht en welke maatregelen het meest werkbaar zijn, voor sporters, officials, bezoekers, technische staf en medewerkers. 

Voor actuele informatie voor sportaanbieders verwijzen wij u naar: https://publicatie.nocnsf.nl/toolkit-nocnsf-c19-06/inhoud. Bijgaand treft u tevens de Maatregelenladder Sport aan.

Sport

MBvO Limburg gaat door!

De provincie heeft definitief besloten dat KBO Limburg de komende anderhalf jaar de taken van het steunpunt Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) gaat uitvoeren. Dat betekent dat de continuïteit en ondersteuning van de meer dan 1100 wekelijkse sport- en beweeggroepen voor senioren in Limburg, de lokale organisaties en de lesgevers is gewaarborgd. Ook de wettelijk verplichte, maar kostbare BUMA SENA rekening voor de komende periode is voldaan, zodat de beweeggroepen ook weer muziek kunnen gebruiken bij de gymnastiek-, dans-, watergym- en yoga activiteiten.

 

Dit is goed nieuws voor heel veel senioren want nu kunnen de laagdrempelige en speciaal voor deze doelgroep aangepaste sport- en beweegactiviteiten onder deskundige leiding in Limburg weer allemaal doorgaan. Daar zijn de meer dan 16.000 wekelijkse deelnemers uiteraard heel blij mee! Sportief actief blijven zorgt er immers voor dat senioren vitaler zijn, minder vallen en meer contacten hebben. Dat hebben de afgelopen 50 jaar MBvO in Limburg wel bewezen.

 

Vanaf 1 oktober a.s. is het provinciaal steunpunt MBvO onder de vlag van de KBO, weer bereikbaar en gaat samen met alle lokale sport- en beweegaanbieders aan de slag voor passend beweegaanbod voor iedere Limburgse senior. Er kunnen ook weer nieuwe beweeggroepen worden aangemeld. Alle beweegactiviteiten kunnen worden aangemeld. Van jeu de boules tot fietsen, van biljarten tot darten, van koersbal tot wandelvoetbal, van yoga tot Zumba en nog veel meer. Voorwaarde is wel dat de beweegactiviteit wekelijks wordt aangeboden en minimaal 40 weken per jaar.

 

Op de website www.mbvo.nl is vanaf 1 oktober weer alle informatie te vinden. 

Sport

Online Workshops Nationale Sportweek

Wil jouw sportclub of sportorganisatie zich ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, vrijwilligersmanagement of sociale veiligheid? Dan nodigen we je graag uit voor onze online workshops tijdens de Nationale Sportweek 2022.

De workshops vinden plaats van maandag 19 september t/m donderdag 22 september. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ga je samen met andere clubs en organisaties aan de slag met een bepaald thema. Na je deelname kun je de inzichten meteen in de praktijk brengen! 

De volgende workshop worden georganiseerd:

 • Vrijwilligersmanagement
 • Duurzame accomodatie
 • Clubkadercoach
 • Ledenbinding
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Positief Coachen
 • Sociale Veiligheid
 • Gezonde Sportomgeving
 • Open en veilige sport voor iedereen (LHBTI+)
 • Geld genereren

Voor meer info en/of inschrijven klik op onderstaande link:

uitnodiging-workshops-nationale-sportweek-2022.pdf (nocnsf.nl)

Sport

Summer Games Meerssen 2022 van Start!

De eerste dag van de Summer Games Meerssen zit er op. Maar liefst 60 kinderen deden mee aan het Neon Sports Festival in Sporthal Marsana. Deze week en de laatste week van de zomervakantie worden op diverse plekken in de Gemeente Meerssen sportieve activiteiten georganiseerd voor kinderen en jeugdigen. De activiteiten worden begeleidt door enthousiaste studenten met het diploma Leider Sportieve Recreatie. Wil jij nog mee doen aan de Summer Games? Check dan deze link voor het programma.

Meerssen

Officiële lancering Platform Meer Vitaal

Ben jij er dinsdag 13 september bij?

Meer info:

Gemeente Meerssen | Werk jij actief met ons mee en breng jij onze gemeenschap in groot Meerssen nog meer in beweging?

Sport

Spartan Zandvoort 2022

Zondag 29 mei hebben een aantal leden van Health Center Meerssen de Spartan Race in Zandvoort overwonnen! De afgelopen maanden hebben ze hier specifiek naar toe getraind aan de hand van Premium Trainingen bij Health Center Meerssen. Het was een pittige race! Zon, regen, wind en vooral veel zand! Voor iedere deelnemer een overwinning op verschillende vlakken; de eerste keer een Obstcale Run lopen, hindernissen halen die eerst niet lukten of een betere tijd dan vorig jaar neerzetten. Health Center Meerssen is trots op deze toppers!

Zoom