Stichting Samen Meerssen (SSM)

non-profit organisatie
Welzijn

Voor SSM staat de leefbaarheid en het welbevinden van burgers centraal. De activiteiten haken aan bij leefgebieden zoals dorpskernen, wijken en buurten, maar ook bij alle relevante doelgroepen zoals bijvoorbeeld ouderen, jongeren en al die groepen die onderdeel zijn van de gemeenschap Meerssen. Uitgangspunt is het eigen initiatief van burgers en het is de taak van Samen Meerssen om bij te dragen.

Emailadres: info@stichtingsamenmeerssen.nl

Wie

Volwassenen
Senioren

Contact

Neem contact op met René:

René Schreurs
Contactpersoon
-8